*

Корисні посиланняСпеціальності

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 0502 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ ЮТЕРНІ ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

 НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 0701 «ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ВІДДІЛЕННЯ БЕЗВІДРИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

На випускному курсі студенти мають можливість пройти тестування і продовжити навчання в Українській державній академії залізничного транспорту та Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту за денною і заочною формою навчання.