*

Корисні посиланняВІДДІЛЕННЯ БЕЗВІДРИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ОДЕСЬКОГО КОЛЕДЖУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У післявоєнні роки навчання студентів в  Одеському технікумі залізничного транспорту ім.Ф.Е.Дзержинського здійснювалося на денному та вечірньому технікумі. З метою підготовки студентів-заочників, у навчальному закладі було відкрито учбово-консультаційний пункт всесоюзного заочного технікуму(УКП ВЗТ), який підпорядковувався Головному управлінню навчальних закладів СРСР.
З кожним роком число студентів-заочників збільшувалося, що стало приводом до відкриття у 1954 році самостійного заочного відділення. На заочному відділенні готували техніків-механіків тепловозного господарства, техніків-експлуатаційників, техніків-електромеханіків ізотермічного рухомого складу і холодильного господарства. У подальші роки  заочне  відділення розширювало свої можливості з підготовки кадрів залізничного транспорту, і на заочному відділенні розпочали готувати фахівців електрорухомого складу, механізації обліку і обчислювальних робіт, бухгалтерського обліку.
Сьогодні на відділенні безвідривної підготовки та професійного навчання методистами працюють Калугіна Ірина Володимирівна, Федорів Марина Ярославівна.
У 2003  році в технікумі було відкрито відділення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів(ППК). У 2007 році заочне відділення та ППК об’єднали в єдине відділення, що отримало назву «відділення безвідривної підготоки та професійного навчання».

Завідувач відділенням — Гук Богдан Ілліч

 

На сьогоднішній день відділення безвідривної підготовки та професійного навчання Одеського коледжу транспортних технологій готує молодших спеціалістів за спеціальностями:

  • Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу;
  • Технічне обслуговування і ремонт вагонів;
  • Організація перевезень і управління на залізничному транспорті;
  • Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства;
  • Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті;
  • Електропостачання;
  • Бухгалтерський облік.

У різні роки контингент студентів-заочників сягав до 600-800 студентів. За  роки існування заочного відділення було підготовлено понад 10 тисяч молодших спеціалістів, підвищено кваліфікацію понад 5 тисячам фахівців залізниць України, підготовлено і випущено понад 300 фахівців робітничих професій залізничного транспорту.

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН  (048) 727-60-56