*

Корисні посиланняПоложення ОФКТТ

1 Положення про педагогічну раду ОФКТТ.pdf
2 Положення про академічну доброчесність в ОФКТТ.pdf
3 Положення про адміністративну раду ОФКТТ.pdf
4 Положення про методичний кабінет та методичну роботу в ОФКТТ.pdf
5 Положення про школу педмайстерності ОФКТТ.pdf
6 Положення про школу молодих викладачів в ОФКТТ.pdf
7 Положення про наставництво в ОФКТТ.pdf
8 Положення про підвищення кваліфікації педпрацівників в ОФКТТ.pdf
9 Положення про організацію дистанційнго навчання в ОФКТТ.pdf
10 Положення про систему внутрішного контролю в ОФКТТ.pdf
11 Положення про НМК дисципліни в ОФКТТ.pdf
12 Положення про ДЕК з атестації в ОФКТТ.pdf
13 Положення про відкрите заняття в ОФКТТ.pdf
14 Положення про СРС в ОФКТТ.pdf
15 Рекомендації щодо проведення лекційних, семінарських, лабораторних занять.pdf
16 Положення про організацію ФВ в ОФКТТ.pdf
17 Положення про циклову комісію ОФКТТ
18 Положення про чергування  ЦК
19 Положення про огляд-конкурс на кращий методматеріал серед викладачів ОФКТТ
20 Концепція діяльності ОФКТТ
21 Положення про порядок призначення і виплати стипендії, матдопомоги та заохочення студентам ОФКТТ
22 Положення про порядок розробки, затвердження ОПП в ОФКТТ
23 Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів в ОФКТТ
24 Положення про навчання за індивідуальним планом в ОФКТТ
25 Положення про реалізацію здобувачами освіти  права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОФКТТ
26 Положення  про систему контролю якості освітнього процесу в ОФКТТ
27 Положення про організацію освітнього процесу в ОФКТТ
28 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ОФКТТ
29 Положення про апеляцію ОФКТТ
30 Положення про НТР та проведення огляду-конкурсу науково-техн. творчості студентів ОФКТТ
31 Положення про  індивідуальний  навчальний план здобувача освіти в ОФКТТ
32 Положення про кваліфікаційну атестацію педпрацівників ОФКТТ
33 Положення про визначення рейтингової оцінки викладачів ОФКТТ
34 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в ОФКТТ
35 Положення про стипендіальну комісію ОФКТТ
36 Положення  про переведення на місця Державного замовлення в ОФКТТ
37 Тимчасове Положення  про переведення на місця Державного замовлення окремих категорій
38 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ОФКТТ
39 Положення про службу ОП в ОФКТТ
40 Положення про бібліотеку ОФКТТ
41 Положення про навчальний кабінет
42 Положення про навчальні майстерні
43 Положення по оформленню звітів-щоденників
44 Положення про раду роботодавців ОФКТТ
45 Положення про організацію роботи відділення ОФКТТ
46 Положення  про порядок переведення,відрахування, поновлення студентів в ОФКТТ
47 Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін в ОФКТТ
48 Положення про організацію практиної підготовки студентів ОФКТТ

Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в ОФКТТ
Положення про порядок визнання у ОФКТТ результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та(або) інформальної освіти
Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню  здобувачів  освіти  Одеського фахового коледжу транспортних технологій
Положення про стейкхолдерів освітніх програм в ОФКТТ
Положення про студентський гуртожиток
Положення про студентську раду
Положення про профорієнтаційну роботу
Положення про організацію виховної роботи

Стратегія розвитку  ОФКТТ у 2020-2025р.р.