*

Корисні посиланняПоложення ОФКТТ

1 Положення про педагогічну раду ОФКТТ.pdf
2 Положення проакадемічну доброчесність в ОФКТТ.pdf
3 Положення про адміністративну раду ОФКТТ.pdf
4 Положення про методичний кабінет та методичну роботу в ОФКТТ.pdf
5 Положення про школу педмайстерності ОФКТТ.pdf
6 Положення про школу молодих викладачів в ОФКТТ.pdf
7 Положення про наставництво в ОФКТТ.pdf
8 Положення про підвищення кваліфікації педпрацівників в ОФКТТ.pdf
9 Положення про організаціюдистанційнго навчання в ОФКТТ.pdf
10 Положення про систему внутрішного контролю в ОФКТТ.pdf
11 Положення про НМК дисципліни в ОФКТТ.pdf
12 Положення про ДЕК з атестайії в ОФКТТ.pdf
13 Положення про відкрите заняття в ОФКТТ.pdf
14 Положення про СРС в ОФКТТ.pdf
15 Рекомендації щодо проведення лекційних, семінарських, лабораторних занять.pdf
16 Положення про організацію ФВ в ОФКТТ.pdf
17 Положення про циклову комісію ОФКТТ
18 Положення про чергування  ЦК
19 Положення про огляд-конкурс на кращий методматеріал серед викладачів ОФКТТ
20 Концепція діяльності ОФКТТ
21 Положення про порядок призначення і виплати стипендії, матдопомоги та заохочення студентам ОФКТТ
22 Положення про порядок розробки, затвердження ОПП в ОФКТТ
23 Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів в ОФКТТ
24 Положення пронавчання за індивідуальнимпланпланом в ОФКТТ
25 Положення про реалізацію здобувачами освіти  права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОФКТТ
26 Положення  про систему контролю якості НП в ОФКТТ