*

Корисні посилання«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

small logo 04

Спеціальність «Бухгалтерський облік» започаткована в 1958 році , коли Одеський технікум почав готувати фахівців з цієї спеціальності за заочною формою навчання ,задовольняючи потребу Одеської залізниці в спеціалістах.

В 1998 році технікум отримав ліцензію для здійснення першого набору студентів на спеціальність за денною формою навчання.

Ліцензований обсяг прийому – 50 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання.

Навчальний процес за спеціальністю “Бухгалтерський облік” забезпечують 6 викладачів циклу бухгалтерських дисциплін та 18 викладачів з інших комісій.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ – Ніколенко Оксана Василівна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ – Ніколенко Оксана Василівна

Після закінчення коледжу випускники отримують кваліфікацію “молодший спеціаліст – бухгалтер “ та можуть працювати касирами , бухгалтерами , рахівниками , ревізорами на підприємствах залізниці та підприємствах народного господарства.

 

Матеріально – технічне забезпечення

Для організації навчального процесу  з фахових дисциплін по спеціальності
« Бухгалтерський облік » коледж  має наступні кабінети  і лабораторії :Одесский техникум железнодорожного транспорта, отделение бухгалтерского учета

 • Кабінет «Обліку та аудиту»
 • Кабінет «Економіки і фінансів»
 • Кабінет «Статистики»
 • Кабінет «Контролю і ревізії»
 • Кабінет «Економічного аналізу»
 • Кабінет «Соціально-економічних дисциплін»
 • Лабораторія «Інформатики та комп`ютерної техніки»

Практична підготовка та використання фахівців

На відділенні ведеться підготовка молодших спеціалістів, які по закінченню навчання отримують можливість працювати  на лінійних підприємствах Укрзалізниці та в інших галузях народного господарства.
Працевлаштування випускників проводиться, переважно, на підприємства Одеської залізниці за місцями їх проживання. За роки існування спеціальності працевлаштовані  100% випускників спеціальності  бюджетної форми навчання.Близько 90% випускників вступають до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, для навчання за денною та заочною формою навчання.

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Базами практики для студентів спеціальності є:

 • Одеський коледж транспортних технологій
 • Одеська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)
 • Станція Одеса-Головна
 • Станція Одеса-Застава-1
 • Станція Одеса-Сортувальна
 • Станція Роздільна
 • Станція Котовськ
 • РПЧ-9 Одеса-Застава-1
 • Одеська дистанція сигналізації та зв`язку (ШЧ-1)
 • Пасажирське вагоне депо ст. Одеса-Головна (ЛВЧД-3)
 • Вагоне депо ст. Одеса-застава-1 (ВЧД-1)
 • Локомотивне депо ст. Одеса-Сортувальна (ТЧ-1)
 • Дистанція колії ПЧ-22 ст. Одеса-Сортувальна

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН  (048) 727-62-10