*

Корисні посилання«Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць»

small logo 06      Спеціальність «Електропостачання » започаткована в 2002 році , коли Одеський технікум почав готувати фахівців з цієї спеціальності , задовольняючи потребу Одеської залізниці в спеціалістах.
Державна акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України  засвідчила право коледжу на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за фахом 5.07010504 “Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць”. Ліцензований обсяг прийому — 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання. Навчальний процес за спеціальністю » Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць” забезпечується 7 викладачами випускної циклової комісії та 24 викладачами інших комісій.

Випускники коледжу працюють на посадах:

електромонтерів контактної мережі та тягової підстанції ;  електромеханіків районів електропостачання , ремонтно – ревізійних дільниць, контактної мережі та тягової підстанції ;      техніків;        техніків-технологів дистанцій електропостачання та інших посадах, що відповідають вимогам освітньо – кваліфікаційних характеристик.

Під час навчання студенти отримують такі робочі професії:

 • електромонтер контактної мережі;
 • електромонтер тягової підстанції

Випускники мають право на вступ за скороченою формою навчання до  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

nikolenko

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ – Ніколенко Оксана Василівна

 Матеріально – технічне забезпечення

Для організації навчального процесу з фахових дисциплін по спеціальності « Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць» коледж має наступні кабінети і лабораторії :

 • Лабораторія » Релейний захист, автоматика та телемеханіка «
 • Лабораторія «Техніки високих напруг»
 • Аудиторія «Техніки високих напруг»
 • Лабораторії «Електропостачання» та «Електричних станцій та підстанцій»
 • Лабораторія «Автоматизовані системи телеуправління та телесигналізації»
 • Кабінет «Електричних та контактних мереж»
 • Кабінет «Економіки та планування виробництва»
 • Кабінет «Охорони праці»
 • Лабораторію «Електричних машин»
 • Кабінет «Технічної експлуатації та безпеки руху поїздів»
 • Навчальний полігон

Практична підготовка та використання фахівців

ep1ep2ep3
На спеціальності « Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць» ведеться підготовка молодших спеціалістів, які по закінченню навчання отримують можливість працювати на лінійних підприємствах Укрзалізниці та в інших галузях народного господарства.
Працевлаштування випускників проводиться переважно на підприємствах Одеської залізниці за місцем їх проживання. За останні пять років працевлаштовано 100% випускників спеціальності бюджетної форми навчання. Порядок працевлаштування обумовлений двостороннім договором між коледжем та Одеською залізницею.
За спеціальністю проводиться:

 • навчальна практика в майстернях коледжу (слюсарна, токарна, електромонтажна, електрозварювальна);
 • практика на виробництві для отримання робочої професії електромонтера контактної мережі, тягової підстанції;
 • виробничо-технологічна;
 • переддипломна.

Базами практики для студентів спеціальності є:

 • Одеський коледж транспортних технологій :
 • токарний цех
 • слюсарний цех
 • електрозварювальний цех
 • електромонтажний цех

Дистанції електропостачання:

 • ЕЧ-1 Одеса – Сортувальна
 • ЕЧ-2 Шевченко
 • ЕЧ-3 Знам’янка
 • ЕЧ-4 Херсон
 • ЕЧ-5 Долинська
 • ЕЧ-6 Котовськ
 • ЕЧ-7 Помошна

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН (048) 727-62-10