*

Корисні посиланняСтудентська рада

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

Сьогодні значного поширення і розвитку в Україні набув такий тип організацій студентської молоді як органи студентського самоврядування в навчальних закладах різного рівня акредитації.

Незважаючи на те, що студентське самоврядування українського варіанту має досить недовгу історію, багато органів студентського самоврядування вже встигли стати потужною ланкою виховного процесу в вищих навчальних закладах. Нині відбувається активне утвердження демократичних засад в усіх сферах суспільства і як наслідок, розвиток студентського самоврядування стає невід’ємною частиною демократизації вищої школи.

Метою діяльності органів студентського самоврядування передусім являється створення умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Працюючи в органах студентського самоврядування молодь здобуває навики управлінської та організаторської роботи, вчиться вирішувати власні проблеми своїми силами, захищає свої права та неодмінно набуває активної життєвої позиції, що є невід’ємною складовою виховання свідомого громадянина.

В Одеському коледжі транспортних технологій органами студентського самоврядування вважаються Студентська Рада коледжу, гуртожитку, відділень та академічних груп. Всі вони тісно взаємодіють між собою і самостійно вирішують питання, що належать до їхньої компетенції, зокрема ті, що стосуються внутрішнього управління. Підпорядковуються центральному органу студентського самоврядування в навчальному закладі – Студентській Раді коледжу. Тільки у тісному взаємозв’язку між цими органами, робота, що ними проводиться, може бути ефективною та приносити користь.

До органів студентського самоврядування обираються найактивніші студенти коледжу. На першій виховній годині групи обирається її актив: голова Студентської Ради групи, його заступник, секретар Ради, формуються сектори, обираються керуючі секторами. Після цього, від групи обираються делегати, що будуть представляти її інтереси та працювати у складі Студентської Ради відділення. Студентські Ради відділень на першому своєму засіданні також обирають делегатів, але вже тих, хто буде представляти інтереси відділення у складі Студентської Ради коледжу. Центральний орган студентського самоврядування – Студентська Рада коледжу, формується з числа делегатів від відділень, а також зі студентів коледжу, які самостійно, у письмовій формі виявили бажання працювати у складі Студентської Ради. Всі кандидатури розглядаються Студентською Радою коледжу попереднього скликання, після чого проводиться звітно-виборча конференція, на якій студенти заслуховують звіт про виконану роботу попереднього складу Студентської Ради та шляхом таємного голосування обирають новий склад Ради. Всі органи студентського самоврядування коледжу обираються терміном на один навчальний рік.

Станом на 2013-2014 навчальний рік Рада студентського самоврядування Одеського коледжу транспортних технологій функціонує вже дванадцятий рік поспіль.

У структурі Студентської Ради створено студентську соціальну службу, діяльність якої передбачала проведення лекцій на теми, що передбаченні планом. Згодом, було створено школу «Лідер», на якій члени Ради почали проходити курси розвитку лідерського потенціалу, сформовано «Університет правових знань», який займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на пропаганду правових знань серед студентів коледжу.

План роботи Студентської Ради містить у собі ряд заходів, спрямованих на комплексне вирішення питань освіти та життєдіяльності студента під час навчання у коледжі.

Щороку спільно з профспілковим комітетом студентів коледжу Студентська Рада коледжу конкурс творчих робіт студентів та працівників коледжу «Коледже мій – доле моя».

Нині у коледжі працює студентське видавництво «Студентська хвиля», що і продовжує випуск студентської газети, формує банк методичних публікацій та розробок спрямованих на узагальнення досвіду роботи органів студентського самоврядування Одеського коледжу транспортних технологій.

Відповідно до чинного законодавства голова Студентської Ради та 10 представників органів студентського самоврядування коледжу регулярно приймають участь у засіданнях Педагогічної ради коледжу, щорічно звітуючи про виконану Студентською Радою роботу за звітний період.

Характерною особливістю роботи Студентської Ради коледжу являється активізація зовнішньої діяльності Студентської Ради. Члени Ради починають брати участь у заходах, що відбуваються на міському, обласному, державному та міжнародному рівні. Сприяє цьому підтримка розвитку студентського самоврядування в країні з боку Міністерства освіти і науки. Також, налагоджені зв’язки, направлені на співпрацю з громадськими організаціями міста та країни, з метою розробки та втілення спільних проектів. Члени Ради, на запрошення різноманітних громадських організацій та державних установ, беруть участь у роботі численних конференцій, форумів, круглих столів в різних містах України.

Для потреб Студентської Ради коледжу та профспілкового комітету студентів коледжу виділений окремий кабінет, обладнаний сучасною оргтехнікою, новими меблями, доступом до мережі Інтернет.

Здійснюється благодійна діяльність: члени Студентської Ради розпочали опіку над обласним притулком для неповнолітніх «Світанок». Започаткована щорічна благочинна акція «Студенти – дітям», що передбачає збір коштів, іграшок та речей серед викладачів та студентів коледжу для дітей-сиріт. Кожного року, акція залучає все більше бажаючих прийняти в ній участь. Також члени Ради започаткували проведення в коледжу щорічної благочинної акції «Почуйте всі!» фонду «Від серця до серця».

Налагоджені зв’язки з апаратом Верховної Ради України, Студентська Рада коледжу регулярно здійснює екскурсії студентів коледжу будівлею Верховної Ради України в місті Києві. Починаючи з 2009 року, члени Студентської Ради щороку здійснюють групові тематичні візити до м. Києва, де відвідують будівлю Кабінету Міністрів України, музей історії Кабінету Міністрів України.

Діяльність Студентської Ради коледжу, передбачає проведення ряду заходів, спрямованих на відзначення 70-річчя з Дня Великої Перемоги.

Щороку восени колектив членів Ради здійснює поїздку до українських Карпат. Поїздка має на меті підкорення вершини України – гори Говерли на честь Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників та проведення вечору пам’яті, де студенти розповідають один одному про подвиги, які мали місце в роки Великої Вітчизняної війни, в рамках поїздки проводиться стилізована гра «Партизанський загін».

Колективом Ради ведеться посилена робота в профорієнтаційному напрямку. За ініціативи профспілкового комітету та підтримки Студентської Ради в коледжі проводяться ярмарки вакансій, що організовує Одеський міський центр зайнятості. Всі ярмарки активно висвітлюються у регіональних засобах масової інформації.

Члени Ради, спільно з адміністрацією та профспілковим комітетом студентів технікуму розробили положення, згідно якого проводиться конкурс на кращу групу коледжу.

Всі заходи, що відбуваються в коледжі висвітлюються на сторінках газети «Чорноморський гудок», одночасно досягнуто домовленості з редакцією галузевої газети Одеської залізниці «Чорноморський гудок», з питання публікації матеріалів студентської газети на сторінках залізничного видання. Як наслідок, після виходу в світ чергового номеру «Студентської хвилі», «Чорноморський гудок» друкує її матеріали в рубриці «Газета в газеті».

Широкого резонансу набула наша щорічна акція «Обміняй сигарету на яблуко». Члени Ради, спільно з громадською організацією «Молодіжний рух» пропонують жителям міста віддати цигарку, а натомість отримати яблуко. Після проведення акції всі зібрані цигарки публічно спалюються.

На честь Дня Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками члени Ради організовують участь студентів коледжу у військово-спортивному турнірі «Щит Вітчизни – Нащадки Перемоги», що проходив під патронатом Голови Одеської обласної ради.

Не припиняється зовнішня діяльність Студентської Ради коледжу. Члени Ради беруть участь у заходах, в рамках діяльності Всеукраїнської студентської ради, являються членами Секретаріату ВСР, приймають участь у роботі Колегії ВСР. Крім того, представники Ради беруть участь у громадських, молодіжних слуханнях органів виконавчої влади в місті Одесі та Києві, вносять свої пропозиції, направлені на вирішення проблемних питань.

За нашої ініціативи, щороку 70 найкращих студентів Одеси відправляються до Києва, з тематичним візитом «Патріотизм – як невід’ємна складова сучасного лідера». Метою візиту було приєднання Одеської області до участі у загальнонаціональній акції «Непрочитані листи 1941 року» та зустріч активістів міста з народним депутатом України Валентином Сергійовичем Зубовим. Також студенти відвідали Верховну Раду та Кабінет Міністрів України. Поїздка отримала патронат начальника обласного управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

За всі роки свого існування Студентська Рада перетворилася в потужний орган студентського самоврядування. В більшості випадків саме члени Студентської Ради коледжу представляли і відстоювали інтереси органів студентського самоврядування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на державному рівні, в період розбудови студентського самоврядування країни. Численна кількість акцій, проектів та інших заходів за плечима органу. Діяльність Ради неодноразово визнавалась однією з кращих в місті, області, країні про що свідчать відповідні відзнаки: грамоти, сертифікати та інші нагороди.