*

Корисні посиланняБухгалтерських дисциплін, менеджменту і логістики

17 ЛЮТОГО 2023 РОКУ 

відбувся круглий стіл на тему «Академічна доброчесність в закладах освіти» в групах 1-4  курсів відділень «Бухгалтерський облік та Менеджмент» , «Електропостачання» , «Будівництво» .

      Студенти та куратори груп   обговорили питання щодо ставлення до академічної доброчесності в сучасному українському соціумі, особливостей українського законодавства з питань академічної доброчесності. В результаті бесіди здобувачі дізналися про поведінку та дії пов’язані із дотриманням/недотриманням академічної доброчесності, та були детально проінструктовані щодо засобів уникання та попередження випадків академічної недоброчесності. Особливу увагу сфокусували на необхiдностi дотримання здобувачами принципiв академічної доброчесності при опануваннi навчальних дисциплiн.