*

Корисні посиланняЭкспертні висновки

ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ ТА ВИМОГАМ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ ОДЕСЬКОГО КОЛЕДЖУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ з підготовки молодших спеціалістів за фахом: 5.05020203 Монтаж обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК за результатами проведення повторної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05020203 «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» галузь знань 0502 «Автоматика та управління» в Державному вищому навчальному закладі «Одеський коледж транспортних технологій» за 1-им рівнем акредитації
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ проведення повторної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.07010504 «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць»галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Одеському коледжі транспортних технологій
ЕКСПЕРТНІ  ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів у Державному вищому навчальному закладі « Одеський коледж транспортних технологій» за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Завантажити експертні висновки одним архівом можливо також тут.