*

Корисні посилання«Фінанси, банківська справа та страхування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Фінанси — це величезний океан можливостей!
Якщо в Вас живуть одночасно й аналітик, і математик, і практик, і трохи авантюрист, — обирайте спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»!

  Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління фінансами підприємства. Дана спеціальність здатна озброїти фахівців системою сучасних методів фінансового управління, сприяти формуванню нової фінансової ідеології господарювання, ознайомити з сучасними фінансовими інструментами та допомогти в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень.

      Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування” є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового аналізу та фінансового менеджменту. Вони володіють сучасними методами аналізу і прогнозують фінансово-економічні ситуації.

Фінансові спеціальності в сучасних умовах господарювання отримали статус престижних і їх послуги потребують державні, комерційні, банківські структури, інвестиційні, страхові компанії.

Навчаючись на спеціальності »Фінанси, банківська справа та страхування”, студенти оволодівають такими знаннями та навичками:

- вести бухгалтерський облік з врахуванням сучасних вимог;

- складати та перевіряти документи, проводити їх бухгалтерське опрацювання, вести облікові регістри;

- складати бухгалтерську (фінансову) звітність;

- оформляти документи з фінансування, оподаткування та кредитування;

- працювати з комп’ютерною технікою та використовувати сучасні інформаційні технології;

- аналізувати роботу підприємства та вносити пропозиції щодо її організації.

Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту обов’язково повинен володіти комп’ютерною та організаційною технікою, мати навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення, нести відповідальність за їх здійснення.

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури.

Після закінчення коледжу молодший спеціаліст зможе працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах та на підприємствах різних форм власності на первинних засадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира, державного податкового інспектора, операціоніста з фінансів і кредиту, страхового агента, кредитного інспектора, касира-експерта, інспектора-ревізора

Освітньо-професійні напрямки діяльності фінансиста:

 •      фінансово-кредитний
 •      податково-бюджетний
 •      інвестиційний
 •      нормативно-методичний
 •      страховий
 •      зовнішньоекономічний

Місце професійної діяльності фахівців з фінансів, банківської справи та страхування:

 •      державні органи територіального і муніципального рівня
 •      банки, біржі, фінансові та страхові компанії, інвестиційні фонди
 •      економічні і фінансові служби підприємств та організацій

Випускник, який одержав освіту за фахом “Фінанси, банківська справа та страхування”, може працювати на таких посадах:

 •      фінансист
 •      економіст
 •      ревізор
 •      аудитор
 •      фінансовий аналітик
 •      фінансовий менеджер
 •      консультант
 •      інспектор
 •      агент
 •      науковий співробітник
 •      викладач

контактний телефон 727-62-10