*

Корисні посилання«Облік і оподаткування»

 

      СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  » ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ » започаткована в 1958 році , коли Одеський технікум почав готувати фахівців з цієї спеціальності  за заочною формою навчання ,задовольняючи потребу Одеської залізниці в спеціалістах.В 1998  році технікум отримав ліцензію для здійснення першого  набору студентів на спеціальність за денною формою навчання. Ліцензований обсяг прийому – 25 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання.

Навчальний процес за спеціальністю  “Бухгалтерський облік ” забезпечують 6 викладачів циклу бухгалтерських дисциплін та 18 викладачів з інших комісій.

Облік – це визнана історією спеціальність!

Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітика і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Фахівець зі спеціальності »Облік і оподаткування» займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин.

Універсальність підготовки дозволяє випускникам з фаху „Облік і оподаткування” швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.

Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування», Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях як:

- бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;

- аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;

- планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства;

- використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;

- прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування;

-  організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.

Фахівець з обліку і оподаткування може працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в податковій адміністрації тощо.

Подальша фахова робота з цієї спеціальності можлива на таких посадах:

- головного бухгалтера,

- фінансового директора,

- бухгалтера,

- бухгалтера-ревізора,

- аудитора,

- бухгалтера-експерта,

- службовець податкових органів,

- податковий інспектор  тощо.

                                                                          

 

            ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ – Ніколенко Оксана Василівна

 

Матеріально – технічне забезпечення

 Для організації навчального процесу  з фахових дисциплін по спеціальності

« Бухгалтерський облік » коледж  має наступні кабінети  і лабораторії :

Кабінет «Обліку та аудиту»

Кабінет «Економіки і фінансів»

Кабінет «Статистики»

Кабінет «Контролю і ревізії»

Кабінет «Економічного аналізу»

Кабінет «Соціально-економічних дисциплін»

Лабораторія «Інформатики та комп`ютерної техніки»

Практична підготовка та використання фахівців

 На відділенні ведеться підготовка молодших спеціалістів, які по закінченню навчання отримують можливість працювати  на лінійних підприємствах Укрзалізниці та в інших галузях народного господарства .

Працевлаштування випускників проводиться, переважно, на підприємства Одеської залізниці за місцями їх проживання. За роки існування спеціальності працевлаштовані  100% випускників спеціальності  бюджетної форми навчання.Близько 90% випускників вступають до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, для навчання за денною та заочною формою навчання.

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Базами практики для студентів спеціальності є:

Одеський коледж транспортих технологій

Одеська дирекція залізничних перевезень (ДН-1)

Станція Одеса-Головна

Станція Одеса-Застава-1

Станція Одеса-Сортувальна

Станція Роздільна

Станція Котовськ

РПЧ-9 Одеса-Застава-1

Одеська дистанція сигналізації та зв`язку (ШЧ-1)

Пасажирське вагоне депо ст. Одеса-Головна (ЛВЧД-3)

Вагоне депо ст. Одеса-застава-1 (ВЧД-1)

Локомотивне депо ст. Одеса-Сортувальна (ТЧ-1)

Дистанція колії ПЧ-22 ст. Одеса-Сортувальна

 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН  (048) 727-62-10