*

Корисні посиланняІсторія коледжу

З НАДБАННЯМИ МИНУЛОГО – В МАЙБУТНЄ

 Директор Одеського коледжу транспортних технологій  Й.Й. Дидишко

      Минуло понад 140 років з того часу, коли почав свою історію Одеський коледж транспортних технологій.

На той час Новоросійський край був досить багатим краєм.

      Через край проходив торгівельний шлях до порту Одеса. Торгівля виконувалась морськими шляхами з країнами Європи. В Одесі було створено ”Російське товариство пароплавства і торгівлі” (РТПіТ) – (”Русское общество пароходства и торговли” (РОПиТ)), керівником якого був на ту пору Чихачов Микола Матвійович.

      Для перевезення всього товару використовувався тільки гужовий, досить непродуктивний транспорт. Для покращення транспортних зв’язків, після довгих суперечок, була побудована Одеська залізниця, довжиною 222 версти, що значно покращило перевезення. А через п’ять років, у 1870році, з’єдналися дві залізниці: Одеська і Києвобалтська . Це дало змогу їздити з Одеси до Москви і найекономічнішим способом перевозити товари з центральних губерній Росії до порту. Керівництво ”РТПіТ” викупило Одеську залізницю у уряду і створилося нове товариство: РТПіТ і Одеська залізниця. Для обслуговування залізниці потрібні були кадри. Керівництво РТПіТ і Одеської залізниці звернулося до департаменту залізниць Міністерства шляхів сполучення з проханням дозволити відкрити школу підготовки кадрів для залізниці.

     Реміснича школа була відкрита 21 жовтня ( 3 листопада) 1871 року. Приміщення для школи не було і школу розташували у передмісті Одеси – на Пересипі , в будинку, який належав РТПіТ і Одеській залізниці.

      Школа працювала на Пересипі до 1877 року. За цей період в районі станції Одеса-Товарна було куплено ділянку землі, на якій побудували учбові приміщення, майстерні, квартиру начальнику школи.

      У жовтні 1877 року школу перевели в ці будівлі.

      25 лютого 1878 року школа була перейменована в Технічне училище, затверджений Статут училища і згідно Статуту технічне училище мало 1підготовчий і 3 спеціальні класи. Така назва училища зберігалася до 1917року. 5 жовтня 1917 року. тимчасовим урядом перейменовано в середнє механіко-технічне залізничне училище.

       І, нарешті, в грудні 1921 року училище перейменовано в Одеський залізничний технікум за механічним фахом. а згодому у Одеський коледж транспортних технологій.

      На сьогоднішній день коледж має розвинуту навчально-матеріальну базу: 5 навчальних корпусів загальною площею більш 18 тис.м2 , більш ніж 70 навчальних кабінетів, лабораторій, полігон, актову та спортивну залу, бібліотеку з читальним залом, їдальню,2 гуртожитки.

       Підготовка спеціалістів проводиться за денною та заочною формами навчання, як за рахунок державного бюджету так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Підготовка молодших спеціалістів ведеться за спеціальностями:

  • «Облік і оподаткування»
  • «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • «Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології»
  • «Будівництво та цивільна інженерія»
  • «Технічне обслуговування і ремонт вагонів»
  • «Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць»
  • «Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства»
  • «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»
  • «Транспортні технології»